Jste zde

O nás

    Pionýrská skupina Táborník Chlumec nad Cidlinou je občanské sdružení, které se věnuje práci s dětmi, kterým nabízíme alternativu v rámci mimoškolních aktivit. Chceme je neformálně vzdělávat v kolektivu kamarádů. K neformálnímu vzdělávání zcela jistě patří potřebné znalosti o ochraně přírody i památek, výchova k úctě ke starším lidem, k rodičům a učitelům. Naše činnost je vhodnou kompenzací celoročního sezení v lavicích ve škole a ostatních aktivit v zájmových kroužcích. Oddílové schůzky jsou každou sobotu. Vedení skupiny se schází pravidelně jednou za měsíc a kolektiv vedoucích jednou za 2 měsíce, ale i častěji podle potřeby.

    oddil


    Činnost PS Táborník je realizována za finanční podpory KÚ Královéhradeckého kraje, města Chlumec nad Cidlinou a Nadace Vodafone Česká republika.

    Pionýrská skupina Táborník   e-mail: pstabornik@gmail.com